İMAR KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 3.05.1985 - 3194
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 9.05.1985- 18749
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 202

Kurum Yönetmeliği
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM,İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.06.2014 - 29030 5,8,44 . Md.

Kurum Yönetmeliği
AMAÇ YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 16.12.2010 - 27787 44 . Md.

Kurum Yönetmeliği
OTOPARK YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 01.07.1993 - 21624 37, 44 . Md.

Kurum Yönetmeliği
HARİTA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNİ YÜKÜMLENECEK MÜELLİF VE MÜELLİF KURULUŞLARININ EHLİYETDURUMLARINA AİT YÖNETMELİK Resmi Gazete: 11.10.1993 - 21725 44 . Md.

Kurum Yönetmeliği
İMAR KANUNUNUN 38 İNCİ MADDESİNDE SAYILAN MÜHENDİSLER, MİMARLAR VE ŞEHİR PLANCILARI DIŞINDA KALAN FEN ADAMLARININ YETKÎ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 02.11.1985 - 18916 (Mükerrer) 44 . Md.

Kurum Yönetmeliği
PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 02.11.1985 - 18916 (Mükerrer) Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 02.11.1985 - 18916 (Mükerrer) 44 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SIĞINAK YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 25.08.1988 - 19910 36, 44 . Md.

Kurum Yönetmeliği
PLÂN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLİFLERİN YETERLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 07.01.2006 - 26046 44 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 19.01.2010 - 27467 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ELEKTRİK TESİSATÇILARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 08.08.1983 - 18129 44 . Md.
286
Kurum Yönetmeliği
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ . Md.
284
Kurum Yönetmeliği
MİMARİ ESTETİK KOMİSYON OLUŞUMU VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ 1-21-40 . Md.
3
Kurum Yönetmeliği
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ . Md.
32
Kurum Yönetmeliği
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ . Md.
43
Kurum Yönetmeliği
KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 1. ve 21. madde . Md.

Kurum Yönetmeliği
REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ . Md.
287
Kurum Yönetmeliği
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ . Md.