KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 10.12.2003 - 5018
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 24.12.2003- 25326
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 12
2586
Kanun
1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 99 UNCU MADDESİ HÜKMÜNÜN JANDARMAYA DA TEŞMİLİ İÇİN MEZKÜR MADDENİN TADİLİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 18.11.1934 - 2857
5209
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 50 NCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 31.05.1948 - 6919
1050
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNU Resmi Gazete: 14.06.1927 - 607
204
Kanun
1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 77 NCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 28.02.1963 - 11343
3325
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNA EK KANUN Resmi Gazete: 27.01.1938 - 3819
6813
Kanun
1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNA EK KANUN Resmi Gazete: 24.07.1956 - 9363
2493
Kanun
1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 18.07.1981 - 17404
2518
Kanun
1050 NUMARALI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNA MÜZEYYEL KANUN Resmi Gazete: 25.06.1934 - 2735
3483
Kanun
26.5.1927 TARİHLİ VE 1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BU KANUNUN BİR MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 27.2.1979 TARİHLİ VE 24 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 05.11.1988 - 19980
2875
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 99 UNCU MADDESİNİ DEĞİŞTİREN 2586 SAYILI KANUN HÜKMÜNÜN GÜMRÜK MUHAFAZA GENEL KOMUTANLIĞI ASKERİ KURUMLARI HAKKINDA DA TATBİKİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 04.01.1936 - 3197
5419
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 5 VE 34 ÜNCÜ MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BAZI GELİR KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 08.06.1949 - 7227
3321
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 44 NCÜ MADDESİNİ TADİL EDEN KANUN Resmi Gazete: 21.01.1938 - 3814
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 502
E.9198
Kurum Genelgesi
OMÜ ÖDENEKLERİN KULLANILMASINA İLİŞKİN İÇ GENELGE YOK . Md.
E.825
Esas ve Usuller
OMÜ ÖN MALİ KONTROL USUL VE ESASLARI 58, 60 . Md.
2011/25
Yönerge
OMÜ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ Yok . Md.
2016/36
Yönerge
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 55,56,57,58 ve 60 . Md.
2015/07
Yönerge
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KURUL YÖNERGESİ 57 . Md.
79
Yönerge
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE İŞ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 29.04.2006 - 26153 49 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE İŞ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 23.12.2016 - 29927 (Mükerrer) 49 . Md.
32624056-010.04-E.36
Yönerge
TARSUS ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 58, 60 . Md.

Yönerge
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU YÖNERGESİ 0 . Md.
2017-07
Yönerge
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARI ÜZERİNDE İRTİFAK HAKKI TESİSİ YÖNERGESİ . Md.
2013/103
Yönerge
ÖN ÖDEME YÖNERGESİ 35. md . Md.
2013/103
Yönerge
PERFORMANS PROGRAMI YÖNERGESİ 9.md . Md.
2013/103
Yönerge
STRATEJİK PLANLAMA YÖNERGESİ 9. md . Md.
2013/103
Yönerge
TAŞINIR MAL YÖNERGESİ 44. md . Md.
2013/103
Yönerge
BÜTÇE YÖNERGESİ YOK . Md.
2013/103
Yönerge
FAALİYET RAPORLARI YÖNERGESİ 41. MD . Md.
2013/103
Yönerge
HARCAMA BELGELERİ YÖNERGESİ 33. MD . Md.
0005
Kurum Yönetmeliği
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Yok . Md.