KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 10.12.2003 - 5018
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 24.12.2003- 25326
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 12
2586
Kanun
1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 99 UNCU MADDESİ HÜKMÜNÜN JANDARMAYA DA TEŞMİLİ İÇİN MEZKÜR MADDENİN TADİLİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 18.11.1934 - 2857
5209
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 50 NCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 31.05.1948 - 6919
1050
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNU Resmi Gazete: 14.06.1927 - 607
204
Kanun
1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 77 NCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 28.02.1963 - 11343
3325
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNA EK KANUN Resmi Gazete: 27.01.1938 - 3819
6813
Kanun
1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNA EK KANUN Resmi Gazete: 24.07.1956 - 9363
2493
Kanun
1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 18.07.1981 - 17404
2518
Kanun
1050 NUMARALI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNA MÜZEYYEL KANUN Resmi Gazete: 25.06.1934 - 2735
3483
Kanun
26.5.1927 TARİHLİ VE 1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BU KANUNUN BİR MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 27.2.1979 TARİHLİ VE 24 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 05.11.1988 - 19980
2875
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 99 UNCU MADDESİNİ DEĞİŞTİREN 2586 SAYILI KANUN HÜKMÜNÜN GÜMRÜK MUHAFAZA GENEL KOMUTANLIĞI ASKERİ KURUMLARI HAKKINDA DA TATBİKİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 04.01.1936 - 3197
5419
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 5 VE 34 ÜNCÜ MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BAZI GELİR KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 08.06.1949 - 7227
3321
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 44 NCÜ MADDESİNİ TADİL EDEN KANUN Resmi Gazete: 21.01.1938 - 3814
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 502
63
Kurum Yönetmeliği
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yok . Md.

Yönerge
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YETKİNLİK BAZLI PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ . Md.
34
Kurum Yönetmeliği
TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 60 . Md.
2016/21
Yönerge
İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE . Md.

Yönerge
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNERGESİ . Md.
27/151
Yönerge
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME VE KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ Yok . Md.

Yönerge
ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEM YÖNERGESİ (EYLEM PLANI) 55, 56, 57, 58 . Md.
2018/71
Yönerge
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME VE KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ yok . Md.

Talimat / Talimatname / İç Emir
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ TALİMATI 58, 60 . Md.
189
Kurum Yönetmeliği
İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.

Yönerge
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ . Md.
20
Yönerge
T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 58,60 . Md.
78
Kurum Yönetmeliği
MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ Yok . Md.

Yönerge
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ 58 ve 60 . Md.
2020/116
Yönerge
OMÜ TAŞINIR MAL VE HURDA YÖNETİMİ YÖNERGESİ 11,55,56 Md . Md.
2014/97
Yönerge
OMÜ TAŞINMAZLARIN İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE 44. 45. 47. 48. 60. . Md.
2019/67
Yönerge
OMÜ ETİK İLKELERİ VE İŞ ETİK KURULU YÖNERGESİ 55, 56, 57 . Md.
2012/268
Yönerge
OMÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ Yok . Md.
2019/179
Yönerge
OMÜ PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ 55,56,57 Md. . Md.
2011/1
Kurum Genelgesi
OMÜ TAŞINIRLARIN HURDA İŞLEMLERİ GENELGESİ 44 . Md.