KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 10.12.2003 - 5018
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 24.12.2003- 25326
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 12
2586
Kanun
1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 99 UNCU MADDESİ HÜKMÜNÜN JANDARMAYA DA TEŞMİLİ İÇİN MEZKÜR MADDENİN TADİLİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 18.11.1934 - 2857
5209
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 50 NCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 31.05.1948 - 6919
1050
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNU Resmi Gazete: 14.06.1927 - 607
204
Kanun
1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 77 NCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 28.02.1963 - 11343
3325
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNA EK KANUN Resmi Gazete: 27.01.1938 - 3819
6813
Kanun
1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNA EK KANUN Resmi Gazete: 24.07.1956 - 9363
2493
Kanun
1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 18.07.1981 - 17404
2518
Kanun
1050 NUMARALI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNA MÜZEYYEL KANUN Resmi Gazete: 25.06.1934 - 2735
3483
Kanun
26.5.1927 TARİHLİ VE 1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BU KANUNUN BİR MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 27.2.1979 TARİHLİ VE 24 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 05.11.1988 - 19980
2875
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 99 UNCU MADDESİNİ DEĞİŞTİREN 2586 SAYILI KANUN HÜKMÜNÜN GÜMRÜK MUHAFAZA GENEL KOMUTANLIĞI ASKERİ KURUMLARI HAKKINDA DA TATBİKİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 04.01.1936 - 3197
5419
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 5 VE 34 ÜNCÜ MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BAZI GELİR KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 08.06.1949 - 7227
3321
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 44 NCÜ MADDESİNİ TADİL EDEN KANUN Resmi Gazete: 21.01.1938 - 3814
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 502
49
Kurum Yönetmeliği
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİ 60 . Md.
35
Kurum Yönetmeliği
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARI YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
35
Kurum Yönetmeliği
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
2006/11545
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 18.01.2007 - 26407 44 . Md.
2005/9912
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
MUHASEBE YETKİLİSİ ADAYLARININ EĞİTİMİ, SERTİFİKA VERİLMESİ İLE MUHASEBE YETKİLİLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 21.01.2006 - 26056 62 . Md.
2006/10126
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
REKABET KURUMU BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 15.03.2006 - 26109 49 . Md.
2010/616
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLATI VE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 25.07.2010 - 27652 44 . Md.
2006/9972
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 18.02.2006 - 26084 60 . Md.
2005/9913
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 21.01.2006 - 26056 35 . Md.
2014/7052
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 23.12.2014 - 29214 49, 80, Geçici 3 . Md.
2006/10656
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
DERNEK,VAKIF,BİRLİK,KURUM,KURULUŞ,SANDIK VE BENZERİ TEŞÜKKÜLLERE GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN BÜTÇELERİNDEN YARDIM YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 17.07.2006 - 26231 29 . Md.
2006/10654
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 12.07.2006 - 26226 65 . Md.
2006/10970
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 02.10.2006 - 26307 44, 45, 60 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 24.03.2006 - 26118 49 . Md.
44
Esas ve Usuller
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YAPILANMA VE ÇALIŞMA ESASLARI 60, 61 . Md.

Kurum Yönetmeliği
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 26.02.2015 - 29279 Yok . Md.

Yönerge
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ 55,56,57,58 . Md.

Yönerge
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU ÇALIŞMA YÖNERGESİ Yok . Md.

Yönerge
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ İLE ŞİKÂYET VE MÜRACAATLARDA İZLENECEK USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ 55,56,57,58 . Md.

Yönerge
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE ETİK KURULUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Yok . Md.