KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 10.12.2003 - 5018
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 24.12.2003- 25326
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 12
2586
Kanun
1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 99 UNCU MADDESİ HÜKMÜNÜN JANDARMAYA DA TEŞMİLİ İÇİN MEZKÜR MADDENİN TADİLİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 18.11.1934 - 2857
5209
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 50 NCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 31.05.1948 - 6919
1050
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNU Resmi Gazete: 14.06.1927 - 607
204
Kanun
1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 77 NCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 28.02.1963 - 11343
3325
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNA EK KANUN Resmi Gazete: 27.01.1938 - 3819
6813
Kanun
1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNA EK KANUN Resmi Gazete: 24.07.1956 - 9363
2493
Kanun
1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 18.07.1981 - 17404
2518
Kanun
1050 NUMARALI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNA MÜZEYYEL KANUN Resmi Gazete: 25.06.1934 - 2735
3483
Kanun
26.5.1927 TARİHLİ VE 1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BU KANUNUN BİR MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 27.2.1979 TARİHLİ VE 24 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 05.11.1988 - 19980
2875
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 99 UNCU MADDESİNİ DEĞİŞTİREN 2586 SAYILI KANUN HÜKMÜNÜN GÜMRÜK MUHAFAZA GENEL KOMUTANLIĞI ASKERİ KURUMLARI HAKKINDA DA TATBİKİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 04.01.1936 - 3197
5419
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 5 VE 34 ÜNCÜ MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BAZI GELİR KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 08.06.1949 - 7227
3321
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 44 NCÜ MADDESİNİ TADİL EDEN KANUN Resmi Gazete: 21.01.1938 - 3814
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 502
07/1
Kurul / Komisyon / Konsey Kararı
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 20.03.2019 TARİHLİ VE 07/1 SAYILI SENATO KARARI 55,56,57,58 VE 60.M. . Md.
718
Olur / Onay
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2018-2022 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE OLURU 9 . Md.
1771978
Olur / Onay
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMI 2018 YILI İZLEME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGENİN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI OLURU 9 . Md.
1099961
Olur / Onay
2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLANMASI HAKKINDA OLUR 9 . Md.
1293266
Olur / Onay
2018-2022 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI ESAS ALINARAK 2019 YILI PERFORMANS PROGRAMININ HAZIRLANMASI HAKKINDA OLUR 9 . Md.
3500
Olur / Onay
ÖDENEK GÖNDERME BELGESİ YETKİ OLURU 22, 60 . Md.
196105
Plan / Program
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (REVİZE-3) yok . Md.
219172
Plan / Program
2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI 9 . Md.
46
Plan / Program
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2018-2022 STRATEJİK PLAN 9 . Md.

Plan / Program
SİİRT ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 55 . Md.
39116
Talimat / Talimatname / İç Emir
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA AİT UYGULAMA TALİMATI Yok . Md.
6531
Talimat / Talimatname / İç Emir
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA UYGULAMA TALİMATI 71 . Md.

Talimat / Talimatname / İç Emir
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ TALİMATI 58, 60 . Md.
SGM. 2016/30
Tebliğ
UDEM ULUSLARARASI BELGELENDİRME DENETİM EĞİTİM MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2016/30) Resmi Gazete: 07.10.2016 - 29850 45, 47, Geçici 12 . Md.
59
Tebliğ
MUHASEBAT VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 59) GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ Resmi Gazete: 29.11.2018 - 30610 52, 53 . Md.
384
Tebliğ
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 384) Resmi Gazete: 17.04.2018 - 30394 47, 48 . Md.
63
Tebliğ
MUHASEBAT VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 63) Resmi Gazete: 11.05.2019 - 30771 Ek 4 . Md.

Tebliğ
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 46) GENEL YÖNETİM MALÎ İSTATİSTİKLERİ Resmi Gazete: 16.09.2015 - 29477 30, 52, 53 . Md.
2015/56
Yönerge
UŞAK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ . Md.
2014/6-22
Yönerge
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 58, 60 . Md.