BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İLE BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İŞLETME ANA BİLİM DALINDA ORTAK DOKTORA PROGRAMI AÇILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL

Genel Bilgiler:
Türü : Sözleşme / Protokol
Onay Tarih / Sayı : 2.01.2018 - 2018/02-01
Resmi Gazete Tarih / Sayı :