Dosya Bulunamadı.

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 VE 3888 SAYILI KANUNLARIN MAARİF VEKİLLİĞİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE 3694, 3711, 3829, 4142 SAYILI KANUNLARA BAĞLI KADROLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 13.01.1943 - 4365
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 20.01.1943- 5309
Bu mevzuatı kaldıran mevzuat:
657
Kanun
DEVLET MEMURLARI KANUNU Resmi Gazete: 23.07.1965 - 12056