ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 19.11.2011 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 19.11.2011- 28117