İLETİŞİM BAŞKANLIĞI

BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 30.09.2000 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 30.09.2000- 24186