DEVLET MEMURLARI KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 14.07.1965 - 657
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 23.07.1965- 12056
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 174
1595
Kanun
MEMURİN KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN H FIKRASINA MÜZEYYEL KANUN Resmi Gazete: 03.05.1930 - 1486
6276
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 27.02.1954 - 8645
7189
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ KISMINA BAZI KADROLAR İLAVESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 22.01.1959 - 10115
572
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BU KANUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 17.04.1965 - 11978
4805
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE AYLIKLARINDAN % 5 EMEKLİLİK KARŞILIĞI KESİLMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 25.12.1945 - 6189
3934
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR 3656 NUMARALI KANUNUN 1 NUMARALI CETVELİNDE TASHİHAT YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 14.12.1940 - 4686
5176
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 17.02.1948 - 6834
5007
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA EK 4644 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 21.02.1947 - 6538
6584
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN ADLİYE VEKALETİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 27.05.1955 - 9013
3901
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CETVELİN MAARİF VEKİLLİĞİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 31.07.1940 - 4575
5162
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN ADALET BAKANLIĞI KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 17.01.1948 - 6808
4774
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA EK 4644 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 09.07.1945 - 6052
4859
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA EK KANUN Resmi Gazete: 13.02.1946 - 6231
4184
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ KANUNA BAĞLI BİR SAYILI CETVELİN ADLİYE VEKALETİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 06.02.1942 - 5026
1026
Kanun
18/3/1926 TARİH VE 788 NUMARALI MEMURİN KANUNUNUN 1 İNCİ MUVAKKAT MADDESİNİN TADİLİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 28.05.1927 - 596
6254
Kanun
MEMURİN KANUNUNA EK KANUNUN 1 İNCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 20.02.1954 - 8639
4311
Kanun
MAAŞ KANUNUNA EK 4161 SAYILI KANUNUN BAZI MADDELERİNİ DEĞİŞTİREN KANUN Resmi Gazete: 12.12.1942 - 5281
6005
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ 3656 SAYILI KANUNLA TADİL VE EKLERİNİN İÇİŞLERİ VEKALETİNE AİT CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 17.01.1953 - 8311
1496
Kanun
18/3/1926 TARİH VE 788 NUMARALI MEMURİN KANUNUNUN 8 İNCİ VE 32 NCİ MADDELERİNE BİRER FIKRA İLAVESİ VE 2/10/1333 TARİHLİ KARARNAMENİN İLGASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 08.06.1929 - 1210
628
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ VE İL MEMURLARI KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 18.06.1965 - 12026
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 1081

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 29.09.2014 - 29134 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 03.09.2015 - 29464 Ek 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MİLLÎ SAVUNMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.09.2013 - 28778 Ek 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 19.11.2005 - 25998 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 13.10.2013 - 28794 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 10.12.2013 - 28847 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMAN MUHAFAZA MEMURLARININ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 20.09.2014 - 29125 72 . Md.
18325593­010.03­/137
Kurum Yönetmeliği
DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
18325593­010.03­/137
Kurum Yönetmeliği
HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 214 . Md.
15908
Kurum Yönetmeliği
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 22.02.2012 - 28212 124, 134 . Md.
19795
Kurum Yönetmeliği
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 17.06.2014 - 29033 Yok . Md.
93
Kurum Yönetmeliği
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 214, 216 . Md.

Kurum Yönetmeliği
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26.10.2011 - 28096 48 . Md.

Kurum Yönetmeliği
VAİZLİK, KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ, İMAM-HATİPLİK VE MÜEZZİN KAYYIMLIK KADROLARINA ATAMA VE BU KADROLARIN KARİYER BASAMAKLARINDA YÜKSELME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 23.12.2011 - 28151 48 . Md.
20685
Kurum Yönetmeliği
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 15.04.2015 - 29327 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 28.02.2015 - 29281 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
VAKIFLAR YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.09.2008 - 27010 Ek Madde 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 08.02.2009 - 27135 124 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 29.09.2014 - 29134 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 29.03.2005 - 25770 Yok . Md.