DEVLET MEMURLARI KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 14.07.1965 - 657
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 23.07.1965- 12056
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 174
6053
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHIT VE TEADÜLÜNE DAIR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAGLI (1) SAYILI CEDVELIN EMNIYET UMUM MÜDÜRLÜGÜ KISMINDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN Resmi Gazete: 23.02.1953 - 8342
7239
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN DAHİLİYE VEKALETİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 6808 SAYILI KANUNA BAĞLI (2) SAYILI CETVELİN TEFTİŞ HEYETİ REİSLİĞİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 05.03.1959 - 10151
7349
Kanun
3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN 5655 SAYILI KANUNLA MUADDEL MALİYE VEKALETİ KISMINA BAZI KADROLAR EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 22.06.1959 - 10233
5439
Kanun
MEMURİN KANUNUNA EK KANUN Resmi Gazete: 16.06.1949 - 7234
1559
Kanun
MAAŞ KANUNUNUN İKİNCİ MADDESİNE BİR FIKRA İLAVESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 23.02.1930 - 1431
4496
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR 3656 VE 3888 SAYILI KANUNLARA BAĞLI CETVELLERİN MAARİF VEKİLLİĞİNE AİT KISIMLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 22.09.1943 - 5514
294
Kanun
5102 SAYILI KANUNLA MUADDEL 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN TİCARET BAKANLIĞI KISMINA, İLİŞİK (1) SAYILI CETVELDEKİ KADROLARIN EKLENMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 07.04.1961 - 10776
5102
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CEDVELİN TİCARET BAKANLIĞI KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 25.06.1947 - 6641
4624
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNLA EKLERİNE BAĞLI CETVELLERİN MAARİF VEKİLLİĞİ KISIMLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 22.07.1944 - 5763
7051
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN ADLİYE VEKALETİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13.09.1957 - 9705
3888
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ 3656 SAYILI KANUNA EK KANUN Resmi Gazete: 29.06.1940 - 4548
630
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 23.06.1965 - 12030
26
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN ADALET BAKANLIĞI KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA GEÇİCİ KANUN Resmi Gazete: 23.07.1960 - 10559
4629
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI 1 NUMARALI CETVELİN ADLİYE VEKALETİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 08.08.1944 - 5777
5097
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CEDVELİN ADALET BAKANLIĞI KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 24.06.1947 - 6640
1205
Kanun
788 SAYILI MEMURİN KANUNUNUN 49 UNCU MADDESİNE BİR FIKRA TEZYİLİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 11.02.1928 - 811
6810
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN DAHİLİYE VEKALETİ VİLAYET MEMURLARI KISMINA İLAVE YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 24.07.1956 - 9363
6587
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜNE AİT KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 27.05.1955 - 9013
6312
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN DAHİLİYE VEKALETİ MERKEZ TEŞKİLAT KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 09.03.1954 - 8653
296
Kanun
1961 MALİ YILI BÜTÇE KANUNUNA BAĞLI (D) İŞARETLİ CETVEL İLE DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN ADALET BAKANLIĞI KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 25.04.1961 - 10791
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 1034

Kurum Yönetmeliği
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE SÖZLEŞMELİ OLARAK GÖREV YAPAN SANATKAR MEMUR, UYGULATICI UZMAN MEMUR VE UZMAN MEMURLAR HAKKINDA SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 10.10.2009 - 27372 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
KAMU İHALE KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 17.07.2010 - 27644 Ek 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 11.08.2010 - 27669 Ek 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATOPOL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 30.09.2003 - 25245 124 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KAMU İHALE KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 01.03.2011 - 27861 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 15.03.2011 - 27875 124 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 28.04.2011 - 27918 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MESLEK PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 28.04.2011 - 27918 Ek 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 16.06.2011 - 27966 Ek 40, Ek 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 06.07.2011 - 27986 124 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YURTDIŞINA VEYA ULUSLARARASI KURULUŞLARA GEÇİCİ GÖREVLİ VEYA AYLIKSIZ İZİNLİ OLARAK GÖNDERİLECEK EMNİYET TEŞKİLATI PERSONELİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 07.01.2012 - 28166 77 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 07.11.2003 - 25282 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.07.2012 - 28353 Ek 41, Ek 42 . Md.

Kurum Yönetmeliği
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 31.07.2012 - 28370 72 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 17.08.2012 - 28387 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 17.10.2012 - 28444 124 . Md.

Kurum Yönetmeliği
DEVLET PERSONEL UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 10.11.2012 - 28463 Ek 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
AKREDİTASYON UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 03.04.2013 - 28607 Ek 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ATOM ENERJİSİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 08.05.2013 - 28641 Ek 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU VE BÜNYESİNDEKİ KURUMLARIN DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.11.2013 - 28820 124 . Md.