DEVLET MEMURLARI KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 14.07.1965 - 657
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 23.07.1965- 12056
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 174
6053
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHIT VE TEADÜLÜNE DAIR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAGLI (1) SAYILI CEDVELIN EMNIYET UMUM MÜDÜRLÜGÜ KISMINDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN Resmi Gazete: 23.02.1953 - 8342
7239
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN DAHİLİYE VEKALETİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 6808 SAYILI KANUNA BAĞLI (2) SAYILI CETVELİN TEFTİŞ HEYETİ REİSLİĞİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 05.03.1959 - 10151
7349
Kanun
3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN 5655 SAYILI KANUNLA MUADDEL MALİYE VEKALETİ KISMINA BAZI KADROLAR EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 22.06.1959 - 10233
5439
Kanun
MEMURİN KANUNUNA EK KANUN Resmi Gazete: 16.06.1949 - 7234
1559
Kanun
MAAŞ KANUNUNUN İKİNCİ MADDESİNE BİR FIKRA İLAVESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 23.02.1930 - 1431
4496
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR 3656 VE 3888 SAYILI KANUNLARA BAĞLI CETVELLERİN MAARİF VEKİLLİĞİNE AİT KISIMLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 22.09.1943 - 5514
294
Kanun
5102 SAYILI KANUNLA MUADDEL 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN TİCARET BAKANLIĞI KISMINA, İLİŞİK (1) SAYILI CETVELDEKİ KADROLARIN EKLENMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 07.04.1961 - 10776
5102
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CEDVELİN TİCARET BAKANLIĞI KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 25.06.1947 - 6641
4624
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNLA EKLERİNE BAĞLI CETVELLERİN MAARİF VEKİLLİĞİ KISIMLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 22.07.1944 - 5763
7051
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN ADLİYE VEKALETİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13.09.1957 - 9705
3888
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ 3656 SAYILI KANUNA EK KANUN Resmi Gazete: 29.06.1940 - 4548
630
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 23.06.1965 - 12030
26
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN ADALET BAKANLIĞI KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA GEÇİCİ KANUN Resmi Gazete: 23.07.1960 - 10559
4629
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI 1 NUMARALI CETVELİN ADLİYE VEKALETİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 08.08.1944 - 5777
5097
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CEDVELİN ADALET BAKANLIĞI KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 24.06.1947 - 6640
1205
Kanun
788 SAYILI MEMURİN KANUNUNUN 49 UNCU MADDESİNE BİR FIKRA TEZYİLİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 11.02.1928 - 811
6810
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN DAHİLİYE VEKALETİ VİLAYET MEMURLARI KISMINA İLAVE YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 24.07.1956 - 9363
6587
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜNE AİT KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 27.05.1955 - 9013
6312
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN DAHİLİYE VEKALETİ MERKEZ TEŞKİLAT KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 09.03.1954 - 8653
296
Kanun
1961 MALİ YILI BÜTÇE KANUNUNA BAĞLI (D) İŞARETLİ CETVEL İLE DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN ADALET BAKANLIĞI KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 25.04.1961 - 10791
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 1081
2006/10344
Bakanlar Kurulu Kararı
DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR Resmi Gazete: 05.05.2006 - 26159 152 . Md.
2015/7177
Bakanlar Kurulu Kararı
8/2/2002 TARİHLİ VE 2002/3729 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARARIN 2015 YILINDA DA UYGULANMASINA DAİR KARAR Resmi Gazete: 10.01.2015 - 29232 152 . Md.
2017/9777
Bakanlar Kurulu Kararı
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE DÜZENLENEN HİZMET İÇİ EĞİTİM, KURS VE SEMİNERLERDE ÜCRETLE OKUTULACAK DERS SAATLERİNİN SAYISI, DERS GÖREVİ ALACAKLARIN NİTELİKLERİ VE DİĞER HUSUSLARIN TESPİTİNE DAİR ESASLARIN YÜRÜRLÜĞÜ KONULMASI HAKKINDA KARAR Resmi Gazete: 14.02.2017 - 29979 89 . Md.
2003/5753
Bakanlar Kurulu Kararı
BAKANLIKLARARASI ORTAK KÜLTÜR KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ İLE BU KOMİSYON TARAFINDAN YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELİN NİTELİKLERİ İLE HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR Resmi Gazete: 03.07.2003 - 25157 Ek 36 . Md.
2014/7140
Bakanlar Kurulu Kararı
ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI SONUCUNDA İŞ SÖZLEŞMELERİ SONA EREN İŞÇİLERİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GEÇİCİ PERSONEL STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLMELERİNE İLİŞKİN ESASLARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR Resmi Gazete: 31.12.2014 - 29222 ( 4) 4/C . Md.
15038
Kurum Genelgesi
2014/18 SAYILI GENELGE 53 . Md.
724
Kurum Genelgesi
2015/1 SAYILI GENELGE 134 . Md.
14626
Kurum Genelgesi
2009/50 SAYILI GENELGE 59 . Md.
1723
Kurum Genelgesi
2012/1 SAYILI KURUM GENELGESİ Yok . Md.
1772
Kurum Genelgesi
2017/1 SAYILI KURUM GENELGESİ Yok . Md.
1773
Kurum Genelgesi
2017/2 SAYILI KURUM GENELGESİ Y . Md.
4830
Kurum Genelgesi
YİYECEK YARDIMI GENELGESİ 212 . Md.
1695
Kurum Genelgesi
2010/2 SAYILI KURUM GENELGESİ 20 nci . Md.
2624
Kurum Genelgesi
2014/4 SAYILI GENELGE YOK . Md.
5130
Kurum Genelgesi
2014/14 SAYILI GENELGE 124-136 . Md.
2363
Kurum Genelgesi
2012/3 SAYILI GENELGE 99-178 . Md.
2901
Kurum Genelgesi
2014/8 SAYILI GENELGE YOK . Md.
2013/2
Kurum Genelgesi
657 SAYILI KANUNUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ GEREĞİ ÇALIŞMA SAATLERİ 99.Madde . Md.
2013/13
Kurum Genelgesi
İZİNLERİN KULLANILMASINA İLİŞKİN MEVZUAT 104,105. madde . Md.
32
Kurul / Komisyon / Konsey Kararı
ÇELTİK BELEDİYESİ 32 NUMARALI MECLİS KARARI 112-121 . Md.