DEVLET MEMURLARI KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 14.07.1965 - 657
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 23.07.1965- 12056
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 174
5965
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA EK 4644 SAYILI KANUNUN 11 İNCİ MADDESİNİN KALDIRILMASI VE 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CEDVELİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 23.06.1952 - 8142
6891
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CETVELİN EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ KISMINA İLAVE YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 07.02.1957 - 9529
5403
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BAZI MADDELER EKLENMESİ HAKKINDAKİ 4598 SAYILI KANUNA EK 4908 SAYILI KANUNUN 1 İNCİ MADDESİNE BİR FIKRA EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 04.06.1949 - 7224
6214
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 09.01.1954 - 8603
5001
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CETVELİN ADALET BAKANLIĞI KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 04.02.1947 - 6523
4653
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CEDVELİN ADLİYE VEKALETİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 14.08.1944 - 5782
374
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHIT VE TEADÜLÜNE DAIR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAGLI (1) SAYILI CETVELIN EMNIYET GENEL MÜDÜRLÜGÜ KISMINDA DEGISIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 09.09.1961 - 10902 (Mükerrer)
242
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BAZI MADDELER EKLENMESİ HAKKINDAKİ 21/6/1944 TARİH VE 4598 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 08.06.1963 - 11423
1538
Kanun
MAAŞ KANUNUNUN 8 İNCİ MADDESİNİN TADİLİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 28.12.1929 - 1382
6651
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN ADLİYE VEKALETİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 07.02.1956 - 9227
6766
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 11.07.1956 - 9355
909
Kanun
MEMURİN KANUNUNA MÜZEYYEL KANUN Resmi Gazete: 29.06.1926 - 407
4262
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA EK 3888 SAYILI KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CETVELDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 23.06.1942 - 5139
3907
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA EK KANUN Resmi Gazete: 10.08.1940 - 4584
4125
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ KANUNA EK 3888 SAYILI KANUNUN BAĞLI (1) NUMARALI CEDVEL İLE MUVAZENEİ UMUMİYE KANUNUNA BAĞLI (D) CEDVELİNİN ADLİYE VEKALETİ KISMINDA TADİLAT YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 26.09.1941 - 4922
5960
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CETVELİN MALİYE BAKANLIĞI KISMINA BAZI KADROLARIN EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 23.06.1952 - 8142
1777
Kanun
MEMURİN KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN TADİLİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 29.03.1931 - 1760
4365
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 VE 3888 SAYILI KANUNLARIN MAARİF VEKİLLİĞİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE 3694, 3711, 3829, 4142 SAYILI KANUNLARA BAĞLI KADROLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 20.01.1943 - 5309
263
Kanun
ÇEŞİTLİ TEADÜL VE TEŞKİLAT KANUNLARİYLE DİĞER KANUNLARDA MEVCUT AYLIK VE ÜCRET TUTURLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ 7244 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE BU KANUNA BAZI HÜKÜMLER EKLENMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 27.02.1961 - 10744
4297
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 20.08.1942 - 5189
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 1034
2013/2
Kurum Genelgesi
657 SAYILI KANUNUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ GEREĞİ ÇALIŞMA SAATLERİ 99.Madde . Md.
2013/13
Kurum Genelgesi
İZİNLERİN KULLANILMASINA İLİŞKİN MEVZUAT 104,105. madde . Md.
1695
Kurum Genelgesi
2010/2 SAYILI KURUM GENELGESİ 20 nci . Md.
15038
Kurum Genelgesi
2014/18 SAYILI GENELGE 53 . Md.
724
Kurum Genelgesi
2015/1 SAYILI GENELGE 134 . Md.
14626
Kurum Genelgesi
2009/50 SAYILI GENELGE 59 . Md.
1772
Kurum Genelgesi
2017/1 SAYILI KURUM GENELGESİ Yok . Md.
1773
Kurum Genelgesi
2017/2 SAYILI KURUM GENELGESİ Y . Md.
4830
Kurum Genelgesi
YİYECEK YARDIMI GENELGESİ 212 . Md.
2624
Kurum Genelgesi
2014/4 SAYILI GENELGE YOK . Md.
5130
Kurum Genelgesi
2014/14 SAYILI GENELGE 124-136 . Md.
2363
Kurum Genelgesi
2012/3 SAYILI GENELGE 99-178 . Md.
2901
Kurum Genelgesi
2014/8 SAYILI GENELGE YOK . Md.
32
Kurul / Komisyon / Konsey Kararı
ÇELTİK BELEDİYESİ 32 NUMARALI MECLİS KARARI 112-121 . Md.
18
Kurul / Komisyon / Konsey Kararı
ÇELTİK BELEDİYESİ 18 NUMARALI MECLİS KARARI 112-121 . Md.
35
Kurul / Komisyon / Konsey Kararı
ÇELTİK BELEDİYESİ 35 NUMARALI MECLİS KARARI 112-121 . Md.
10
Kurul / Komisyon / Konsey Kararı
ÇELTİK BELEDİYESİ 10 NUMARALI MECLİS KARARI 112 . Md.
28/9
Kurul / Komisyon / Konsey Kararı
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI (05.10.2018 28/9) MADDE 191 . Md.
10/1
Kurul / Komisyon / Konsey Kararı
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 10.04.2019 TARİHLİ VE 10/1 SAYILI SENATO KARARI YOK . Md.
780/8212
Talimat/Talimatname/İç emir
İZİN TALİMATI Yok . Md.