DEVLET MEMURLARI KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 14.07.1965 - 657
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 23.07.1965- 12056
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 174
6873
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI CETVELLERİN NAFİA VEKALETİ KISMINA BAZI KADROLARIN EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 07.01.1957 - 9502
4412
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CEDVELDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 24.05.1943 - 5411
4494
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ 3656 VE 3888 SAYILI KANUNLARA EK 3968 SAYILI KANUNUN MUVAKKAT 3 ÜNCÜ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 22.09.1943 - 5514
4609
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ 3656 SAYILI KANUNUN 18 İNCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 15.07.1944 - 5757
6347
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN MALİYE VEKALETİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 20.03.1954 - 8663
3969
Kanun
MAAŞ KANUNUNA MÜZEYYEL 1574 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİ DEĞİŞTİREN KANUN Resmi Gazete: 14.01.1941 - 4707
370
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI CETVELLERİN BAYINDIRLIK BAKANLIĞI KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 16.01.1964 - 11608
136
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CETVELİN 6330 SAYILI KANUNLA MUADDEL BAŞBAKANLIK KISMINA BİR KADRO EKLENMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 26.11.1960 - 10665
3656
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİR VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 08.07.1939 - 4253
5065
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CEDVELİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 18.06.1947 - 6635
5563
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CEDVELDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 04.03.1950 - 7448
6470
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CETVELİN EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 23.02.1955 - 8938
6249
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN İÇİŞLERİ VEKALETİ TAŞRA TEŞKİLATI KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 19.02.1954 - 8638
5858
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN ADALET BAKANLIĞI MERKEZ VE İLLER KISIMLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 21.01.1952 - 8013
7057
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN 6330 SAYILI KANUNLA MUADDEL BAŞVEKALET KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 30.12.1957 - 9795
6483
Kanun
3656 SAYILI KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CETVELİN MAARİF VEKALETİ KISMINA VE 4926 SAYILI KANUNA BAĞLI 2 SAYILI CETVELE BAZI KADROLAR İLAVESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 28.02.1955 - 8942
4249
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CETVELİN ADLİYE VEKALETİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 12.06.1942 - 5130
1574
Kanun
1108 NUMARALI MAAŞ KANUNUNA MÜZEYYEL KANUN Resmi Gazete: 29.03.1930 - 1457
4787
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA EK 4644 SAYILI KANUNA BAĞLI 2 VE 3 SAYILI CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 14.07.1945 - 6057
4461
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ 3656 VE BUNA EK 3888 SAYILI KANUNLARA BAĞLI CETVELLERİN ADLİYE VEKALETİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 20.07.1943 - 5460
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 1034

Kurum Yönetmeliği
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE SÖZLEŞMELİ OLARAK GÖREV YAPAN SANATKAR MEMUR, UYGULATICI UZMAN MEMUR VE UZMAN MEMURLAR HAKKINDA SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 10.10.2009 - 27372 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
KAMU İHALE KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 17.07.2010 - 27644 Ek 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 11.08.2010 - 27669 Ek 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATOPOL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 30.09.2003 - 25245 124 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KAMU İHALE KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 01.03.2011 - 27861 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 15.03.2011 - 27875 124 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 28.04.2011 - 27918 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MESLEK PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 28.04.2011 - 27918 Ek 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 16.06.2011 - 27966 Ek 40, Ek 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 06.07.2011 - 27986 124 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YURTDIŞINA VEYA ULUSLARARASI KURULUŞLARA GEÇİCİ GÖREVLİ VEYA AYLIKSIZ İZİNLİ OLARAK GÖNDERİLECEK EMNİYET TEŞKİLATI PERSONELİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 07.01.2012 - 28166 77 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 07.11.2003 - 25282 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.07.2012 - 28353 Ek 41, Ek 42 . Md.

Kurum Yönetmeliği
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 31.07.2012 - 28370 72 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 17.08.2012 - 28387 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 17.10.2012 - 28444 124 . Md.

Kurum Yönetmeliği
DEVLET PERSONEL UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 10.11.2012 - 28463 Ek 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
AKREDİTASYON UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 03.04.2013 - 28607 Ek 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ATOM ENERJİSİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 08.05.2013 - 28641 Ek 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU VE BÜNYESİNDEKİ KURUMLARIN DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.11.2013 - 28820 124 . Md.