DEVLET MEMURLARI KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 14.07.1965 - 657
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 23.07.1965- 12056
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 174
6799
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN 4665 VE 6012 SAYILI KANUNLARLA DEĞİŞTİRİLEN HARİCİYE VEKALETİ KISMINA BAZI KADROLAR İLAVESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 18.07.1956 - 9361
4607
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) NUMARALI CETVELDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLLİĞİ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDAKİ 2825 SAYILI KANUNA İKİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 15.07.1944 - 5757
6012
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI T SAYILI CETVELİN 4665 SAYILI KANUNLA DEĞİŞTİRİLEN DIŞİŞLERİ VEKALETİ KISMINA BAZI KADROLAR EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 22.01.1953 - 8315
5459
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CEDVELİN TARIM BAKANLIĞI KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 24.12.1949 - 7388
6808
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN DAHİLİYE VEKALETİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 24.07.1956 - 9363
4096
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ KANUNA BAĞLI I SAYILI CETVELDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 08.08.1941 - 4881
7244
Kanun
ÇESITLI TEADÜL VE TESKILAT KANUNLARIYLE DIGER KANUNLARDA MEVCUT AYLIK VE ÜCRET TUTARLARININ DEGISTIRILMESI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 02.03.1959 - 10148
4988
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNLA BUNA EK 4644 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 31.12.1946 - 6494
6545
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN ADLİYE VEKALETİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 11.05.1955 - 9003
3877
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ 3656 SAYILI KANUNA EK KANUN Resmi Gazete: 14.06.1940 - 4535
254
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN ADALET BAKANLIĞI KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 26.06.1963 - 11438
620
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN, EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 10.06.1965 - 12019
6376
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ KISMINA KADROLAR İLAVESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 20.03.1954 - 8663
4134
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CEDVELİN MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 06.12.1941 - 4977
4086
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN KANUNA BAĞLI 1 NUMARALI CETVELİN MAARİF VEKİLLİĞİ KISMINDA BAZI DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 12.07.1941 - 4858
788
Kanun
MEMURİN KANUNU Resmi Gazete: 31.03.1926 - 336
4122
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 VE 3888 SAYILI KANUNLARA BAĞLI KADRO CETVELLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE 1941 MALİ YILI MUVAZENEİ UMUMİYE KANUNUNUN (L) VE (D) İŞARETLİ CETVELLERİNİN TADİLİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 26.09.1941 - 4922
6406
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN ADALET VEKALETİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 22.03.1954 - 8664
4468
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ 3656 VE BUNA EK 3888 SAYILI KANUNLARA BAĞLI CETVELLERİN DAHİLİYE VEKALETİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 4446 SAYILI KANUNA EK KANUN Resmi Gazete: 21.07.1943 - 5461
5177
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KISMINI DEĞİŞTİREN 4665 SAYILI KANUNA EK KANUN Resmi Gazete: 17.02.1948 - 6834
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 1081

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 29.09.2014 - 29134 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 03.09.2015 - 29464 Ek 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MİLLÎ SAVUNMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.09.2013 - 28778 Ek 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 19.11.2005 - 25998 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 13.10.2013 - 28794 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 10.12.2013 - 28847 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMAN MUHAFAZA MEMURLARININ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 20.09.2014 - 29125 72 . Md.
18325593­010.03­/137
Kurum Yönetmeliği
DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
18325593­010.03­/137
Kurum Yönetmeliği
HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 214 . Md.
15908
Kurum Yönetmeliği
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 22.02.2012 - 28212 124, 134 . Md.
19795
Kurum Yönetmeliği
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 17.06.2014 - 29033 Yok . Md.
93
Kurum Yönetmeliği
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 214, 216 . Md.

Kurum Yönetmeliği
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26.10.2011 - 28096 48 . Md.

Kurum Yönetmeliği
VAİZLİK, KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ, İMAM-HATİPLİK VE MÜEZZİN KAYYIMLIK KADROLARINA ATAMA VE BU KADROLARIN KARİYER BASAMAKLARINDA YÜKSELME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 23.12.2011 - 28151 48 . Md.
20685
Kurum Yönetmeliği
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 15.04.2015 - 29327 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 28.02.2015 - 29281 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
VAKIFLAR YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.09.2008 - 27010 Ek Madde 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 08.02.2009 - 27135 124 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 29.09.2014 - 29134 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 29.03.2005 - 25770 Yok . Md.