DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU VE BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun Hükmünde Kararname
Onay Tarih / Sayı : 3.06.2011 - 637
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 8.06.2011- 27958 (Mükerrer)
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 19
2018/1
Tebliğ
İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2018/1) Resmi Gazete: 31.12.2017 - 30287 ( 4) 8 . Md.

Tebliğ
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME TEBLİĞİ Resmi Gazete: 31.05.2018 - 30437 2, 11 . Md.

Tebliğ
SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2010/6) Resmi Gazete: 11.06.2010 - 27608 7 . Md.
2016/1
Tebliğ
İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2016/1) Resmi Gazete: 31.12.2015 - 29579 (Mükerrer) 8 . Md.
2017/1
Tebliğ
İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2017/1) Resmi Gazete: 31.12.2016 - 29935 (Mükerrer) 8 . Md.
2016/8816
Uluslararası Antlaşma
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ELEKTRİK ENERJİSİ MÜBADELESİ İLE İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN BORCA İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR Resmi Gazete: 13.05.2016 - 29711 8 . Md.

Kurum Yönetmeliği
İHRACATI GELİŞTİRME UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 18.02.2012 - 28208 Geçici 1, 3 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TİCARET BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 18.05.2019 - 30778 26 . Md.

Kurum Yönetmeliği
DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU VE İŞ KONSEYLERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 26.11.2017 - 30252 36 . Md.

Kurum Yönetmeliği
EKONOMİ BAKANLIĞI DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.12.2012 - 28510 15 . Md.

Kurum Yönetmeliği
DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU VE İŞ KONSEYLERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 20.09.2014 - 29125 36 . Md.

Kurum Yönetmeliği
İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 19.03.2011 - 27879 30, 37 . Md.

Kurum Yönetmeliği
EKONOMİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREVE ATANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 27.08.2011 - 28038 25 . Md.

Kurum Yönetmeliği
EKONOMİ BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 04.07.2012 - 28343 26 . Md.

Kurum Yönetmeliği
DIŞ TİCARET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 10.07.2012 - 28349 33 . Md.

Kurum Yönetmeliği
EKONOMİ BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 07.07.2012 - 28346 30, 34 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÜRÜN DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 29.06.2012 - 28338 34 . Md.

Kurum Yönetmeliği
EKONOMİ BAKANLIĞINCA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM AMACIYLA YURT DIŞINA PERSONEL GÖNDERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 17.04.2012 - 28267 30 . Md.
2012/3305
Bakanlar Kurulu Kararı
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Resmi Gazete: 19.06.2012 - 28328 11 VE 26 . Md.