KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 25.06.2001 - 4688
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 12.07.2001- 24460
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 7

Kurum Yönetmeliği
KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE KONFEDERASYONLARINCA DÜZENLENECEK ÜYELİĞE BAŞVURU BELGESİ, ÇEKİLME BİLDİRİMLERİNİN ŞEKLİ, İÇERİĞİ, TUTULACAK DEFTERLERİN ŞEKLİ, İHTİVA EDECEĞİ BİLGİLER İLE KAYITLARIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 07.09.2001 - 24516 41, Geçici Madde 5 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SENDİKA ÜYE SAYILARI VE HER HİZMET KOLUNDA YETKİLİ KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE BUNLARIN BAĞLI BULUNDUKLARI KONFEDERASYONLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 09.11.2001 - 24578 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNİN YAPILMA USUL VE ESASLARI İLE KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU, KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU VE KURUM İDARİ KURULLARININ TEŞKİLİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 20.04.2012 - 28270 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 07.09.2001 - 24516 5, 41, Geçici 5 . Md.
3183
Yönerge
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR, SÖZLEŞMELİ VE GEÇİCİ PERSONELİNE VERİLECEK KORUYUCU GIDA YARDIMI YÖNERGESİ 31 . Md.
67
Kurum Yönetmeliği
TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YOK . Md.
6195
Olur / Onay
KURUM İDARİ KURULUNUN OLUŞTURULMASI HAKKINDA RESMİ YAZI 22 . Md.