İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 9.2.2017 - 18/2
Resmi Gazete Tarih / Sayı :