İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MESLEKİ HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM ESASLARI İLE LİSANS PROGRAMLARI DERS VE SINAV UYGULAMALARI YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 18.2.2016 - 65342
Resmi Gazete Tarih / Sayı :