TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ, TASFİYE VE DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEK PENCERE SİSTEMİNE DAİR GENELGE (PAMUK İTHALATI VE İHRACATI)

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : Tek Pencere Ssiteminde Belge İbrazı
Onay Tarih / Sayı : 30.06.2016 - 2016/48
Resmi Gazete Tarih / Sayı :