RESMÎ GAZETE HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ