2009/23 SAYILI NAKLİYE TEZKERESİ VE KULLANIMI GENELGESİ