SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2011/53 SAYILI GENELGENİN TEBLİĞ İŞLEMLERİ VE SÜRELER İLE İLGİLİ BÖLÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 2017/30 SAYILI GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : 2011/53 Sayılı Genelgenin Tebliğ İşlemleri ve Süreler İle İlgili Bölümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 2017/30 Sayılı Genelge
Onay Tarih / Sayı : 27.12.2017 - 6569541
Resmi Gazete Tarih / Sayı :