STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 20.01.2009 - 160
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 1
İMİB-Y-8
Yönerge
SATINALMA İŞLEMLERİNDE İZLENECEK USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ yok . Md.