İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ UYGULAMA ESASLARI

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 14.02.2017 - 2017/06
Resmi Gazete Tarih / Sayı :