BAZI YERLERDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI YAPILMASI HAKKINDAKİ 27/10/2008 TARİHLİ VE 2008/14351 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ EKİ LİSTEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

Genel Bilgiler:
Türü : Bakanlar Kurulu Kararı
Onay Tarih / Sayı : 25.01.2016 - 2016/8446
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 19.03.2016- 29658