ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 24.03.1950 - 5659
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 1.04.1950- 7472
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 9

Kurum Yönetmeliği
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 18.10.2005 - 25970 Yok . Md.
99/13847
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 19.01.2000 - 23938 5, 7 . Md.
2007/13058
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 22.01.2008 - 4734 5 . Md.
2016/9703
Bakanlar Kurulu Kararı
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN SATIM VE KİRAYA VERME İŞLERİNE DAİR YÖNETMELİĞİN YÜRÜLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR Resmi Gazete: 12.01.2017 - 29946 5 . Md.
2016/9703
Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN SATIM VE KİRAYA VERME İŞLERİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 12.01.2017 - 29946 5 . Md.
2016/9705
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (A) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI ALIM İŞLERİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 13.01.2017 - 29946 5 . Md.
4/579
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜR VE PERSONELİNİN GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 08.06.1953 - 8428 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 23.03.2017 - 30016 Yok . Md.
3306
Yönerge
A. O. Ç. MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ TANIMI İLE YETKİ VE İMZA DEVRİ YÖNERGESİ YOK . Md.