İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HASTANELER GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNERGE

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 18.2.2016 - 65343
Resmi Gazete Tarih / Sayı :