ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 18.04.2016 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1

Kurum Yönetmeliği
KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.08.2014 - 29101 8, 16/e . Md.