RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR