6353 SAYILI KANUN'UN 11. MADDESİ İLE 2547 SAYILI KANUN'A EKLENEN GEÇİCİ 63. MADDESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI