BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2547 SAYILI KANUNUN EK 38 İNCİ MADDESİ ÇERÇEVESİNDE 50-D STATÜSÜNE GÖRE ATANAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM SÜREÇLERİNİN TAKİP EDİLMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR