KAYSİS - Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi Logo

www.kaysis.gov.tr/images/Design_V2/kaysis-logo.png


Mevzuat Türleri için KMS İstatistikleri

Tür Yürürlükteki Adet Yürürlükte olmayan Adet
Genel Şartname 154 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Talimat / Talimatname / İç Emir 1.967 954 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tebliğ 5.493 4.229 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tüzük 131 971 Kurumlara göre adetleri getir >>
Rehber / Broşür 70 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Katalog / Kılavuz 250 16 Kurumlara göre adetleri getir >>
Politika 57 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Kararı 2.106 19.397 Kurumlara göre adetleri getir >>
Sirküler 92 2.475 Kurumlara göre adetleri getir >>
Statü 82 79 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uluslararası Antlaşma 960 1.701 Kurumlara göre adetleri getir >>
Yönerge 7.151 1.017 Kurumlara göre adetleri getir >>
İçtüzük 4 9 Kurumlara göre adetleri getir >>
Genel Yazı 880 955 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurul / Komisyon / Konsey Kararı 6.310 118 Kurumlara göre adetleri getir >>
Plan / Program 155 11 Kurumlara göre adetleri getir >>
Prosedür 446 25 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun 1.440 5.323 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun Hükmünde Kararname 105 489 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği 239 392 Kurumlara göre adetleri getir >>
Başbakanlık Genelgesi 291 1.260 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Genelgesi 4.087 533 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uygulama / Program Esasları 339 43 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Yönetmeliği 11.676 6.208 Kurumlara göre adetleri getir >>
Osmanlı Mevzuatı 9 114 Kurumlara göre adetleri getir >>
İlke Kararı 116 7 Kurumlara göre adetleri getir >>
Doküman / Yardımcı Yayın 828 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Liste / Konsept 45 4 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhuriyet Senatosu Kararı 0 213 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurucu Meclis Kararı 1 6 Kurumlara göre adetleri getir >>
Milli Birlik Komitesi Kararı 0 84 Kurumlara göre adetleri getir >>
Temsilciler Meclisi Kararı 0 10 Kurumlara göre adetleri getir >>
Esas ve Usuller 1.212 129 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Talimatı 9 18 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tembihname 9 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Birlik Tüzüğü 2 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Geri Gönderilen Kanun 0 163 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Kararı 1.865 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 52 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Direktif 1 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Duyuru / İlan 65 12 Kurumlara göre adetleri getir >>
TBMM Kararı 120 2.540 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tamim 17 3.153 Kurumlara göre adetleri getir >>
Millet Meclisi Kararı 0 675 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Prensip Kararı 0 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği 40 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kararname 0 376 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tefsir / Yorum / İzahname 0 211 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 64 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Toplam 48.940 53.932