GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GERMENCİK BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 5.01.2015 - 4
Resmi Gazete Tarih / Sayı :