KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. DERS YÜKÜ TESPİTİ VE EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİNDE UYULACAK ESASLAR

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 4.12.2013 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı :