SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5510 SAYILI KANUNUN EK-9 UNCU MADDESİ KAPSAMINDA KONUT KAPICILIĞI İŞYERLERİNDE ÇALIŞANLAR HAKKINDA 05.03.2019 TARİHLİ VE 2019/6 SAYILI GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : 5510 sayılı Kanunun ek-9 uncu maddesi kapsamında konut kapıcılığı işyerlerinde çalışanlar hakkında 05.03.2019 tarihli ve 2019/6 sayılı genelge
Onay Tarih / Sayı : 5.03.2019 - 2019/6
Resmi Gazete Tarih / Sayı :