TİCARET BAKANLIĞI

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR)

Genel Bilgiler:
Türü : Tebliğ
Onay Tarih / Sayı : 14.11.2015 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 14.11.2015- 29532
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 10
2006/10895
Bakanlar Kurulu Kararı
TÜRKİYE İLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA OLUŞTURULAN GÜMRÜK BİRLİĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARARI Resmi Gazete: 28.09.2006 - 26303 Yok . Md.
2014/7064
Bakanlar Kurulu Kararı
GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ KAPSAMINDA TERCİHLİ REJİMDEN YARARLANACAK EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR Resmi Gazete: 31.12.2014 - 29222 ( 4) Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE TARAFINDAN TANINAN GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACATTA DÜZENLENECEKEUR.1 DOLAŞIM SERTİFİKASI VE FATURA BEYANINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 23.03.2002 - 24704 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 19.07.2009 - 27293 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
İKİ TARAFLI MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 19.07.2009 - 27293 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
PAN AVRUPA AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 26.11.2009 - 27418 (Mükerrer) Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE - ŞİLİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 15.03.2011 - 27875 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MORİTYUS CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 09.06.2013 - 28672 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 30.01.2015 - 29252 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE - MALEZYA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 10.07.2015 - 29412 Yok . Md.