Dosya Bulunamadı.

GÜMRÜK VE MUHAFAZA MEMURLARI HAKKINDA İNZİBATİ AHKAMI MUHTEVİ 1321 NUMARALI KANUNUN 8 VE 9 UNCU MADDELERİNİN TADİLİNE VE BİR MADDE İLAVESİNE DAİR KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 25.06.1932 - 2017
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 2.07.1932- 2139