GÜMRÜK PERSONELİ İLE BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun Hükmünde Kararname
Onay Tarih / Sayı : 3.06.2011 - 640
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 8.06.2011- 27958 (Mükerrer)
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 61

Kurum Yönetmeliği
D-8 ÜYESİ DEVLETLER ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 24.05.2016 - 29721 2 . Md.
4
Tebliğ
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK TARİFE CETVELİ AÇIKLAMA NOTLARI) (SERİ NO: 4) Resmi Gazete: 11.02.2017 - 29976 7 . Md.
3
Tebliğ
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ) (SERİ NO: 3) Resmi Gazete: 15.02.2017 - 29980 (Mükerrer) 7 . Md.
25
Tebliğ
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 25) Resmi Gazete: 21.03.2017 - 30014 7 . Md.

Tebliğ
ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVEN DAMGASI HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete: 06.06.2017 - 30088 9 . Md.

Tebliğ
ELEKTRONİK TİCARET BİLGİ SİSTEMİ VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete: 11.08.2017 - 30151 9 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE SİNGAPUR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 01.10.2017 - 30197 2, 1 . Md.

Kurum Yönetmeliği
PAN AVRUPA AKDENİZ TERCİHLİ MENŞE KURALLARINA DAİR BÖLGESEL KONVANSİYON KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 20.10.2017 - 30216 2 . Md.
26
Tebliğ
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 26) Resmi Gazete: 02.11.2017 - 30228 7 . Md.
27
Tebliğ
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 27) Resmi Gazete: 05.12.2017 - 30261 7 . Md.
1
Tebliğ
ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) Resmi Gazete: 25.01.2018 - 30312 40/A . Md.

Kurum Yönetmeliği
SONRADAN KONTROL VE RİSKLİ İŞLEMLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.10.2008 - 27037 10, 16 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE - ŞİLİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 15.03.2011 - 27875 2, 1 . Md.

Tebliğ
TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN GÜVENLİK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Resmi Gazete: 20.04.2012 - 28270 Yok . Md.
13
Tebliğ
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ) (SERİ NO: 13) Resmi Gazete: 19.02.2013 - 28564 7 . Md.

Kurum Yönetmeliği
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 18, 34 . Md.

Yönerge
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ 34 . Md.

Tebliğ
ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARINDA DENETİM KURULLARININ ÇALIŞMA USULÜ VE DÜZENLENECEK RAPORLAR HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete: 20.11.2015 - 29538 12, 34 . Md.

Kurum Yönetmeliği
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 34 . Md.
2016/8
Kurum Genelgesi
ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİNİN KURULUŞLARI İLE ÇALIŞMA BÖLGELERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK İŞLEMLER HAKKINDA GENELGE 13 . Md.