GÜMRÜK PERSONELİ İLE BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun Hükmünde Kararname
Onay Tarih / Sayı : 3.06.2011 - 640
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 8.06.2011- 27958 (Mükerrer)
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 61

Kurum Yönetmeliği
TEKSTİL ELYAF İSİMLERİ VE TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN ELYAF KOMPOZİSYONLARIYLA İLGİLİ ETİKETLEME VE İŞARETLEME HAKKINDAKİ YÖNETMELİK Resmi Gazete: 25.04.2015 - 29337 Yok . Md.
6721
Kanun
TÜRKİYE MAARİF VAKFI KANUNU Resmi Gazete: 28.06.2016 - 29756 2, 1 . Md.

Kurum Yönetmeliği
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 06.03.2012 - 28225 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA İLK DEFA YAPILACAK ATAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 15.03.2012 - 28234 38 . Md.

Kurum Yönetmeliği
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 18.08.2012 - 28388 16 . Md.
13
Tebliğ
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ) (SERİ NO: 13) Resmi Gazete: 19.02.2013 - 28564 7 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE - MALEZYA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 10.07.2015 - 29412 2, 1 . Md.

Tebliğ
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 20) Resmi Gazete: 06.11.2015 - 29524 7 . Md.

Tebliğ
ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARININ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Resmi Gazete: 13.11.2015 - 29531 12 ,34 . Md.

Tebliğ
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 22) Resmi Gazete: 19.11.2015 - 29537 7 . Md.

Tebliğ
TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN GÜVENLİK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Resmi Gazete: 20.04.2012 - 28270 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİNİN YURT DIŞI SÜREKLİ GÖREVE ATANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 26.06.2012 - 28335 27 . Md.

Kurum Yönetmeliği
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 05.07.2012 - 28344 28 . Md.

Kurum Yönetmeliği
GÜMRÜK VE TİCARET DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 23.08.2016 - 29810 37/A . Md.

Kurum Yönetmeliği
OYUNCAK GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 04.10.2016 - 29847 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
SONRADAN KONTROL VE RİSKLİ İŞLEMLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.10.2008 - 27037 10, 16 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE - ŞİLİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 15.03.2011 - 27875 2, 1 . Md.

Kurum Yönetmeliği
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİ ATAMA, GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2012 - 28172 Yok . Md.
3
Tebliğ
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK TARİFE CETVELİ AÇIKLAMA NOTLARI) (SERİ NO: 3) Resmi Gazete: 22.03.2016 - 29661 (Mükerrer) 7 . Md.
23
Tebliğ
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 23) Resmi Gazete: 26.04.2016 - 29695 7 . Md.