PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİKLE İLGİLİ BÖLÜM VE PROGRAM ÖĞRENCİLERİNİN GİYMELERİ GEREKEN ÜNİFORMALARA İLİŞKİN YÖNERGE

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 1.09.2016 - 2016/06
Resmi Gazete Tarih / Sayı :