BARTIN ÜNİVERSİTESİNDE 2547 SAYILI KANUNUN 50-D STATÜSÜNDEN 33-A MADDESİNE GEÇİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER