UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

UŞAK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜRÜTME KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 27.01.2016 - 2016/20 SAYILI SENATO KARARI
Resmi Gazete Tarih / Sayı :