KURUM PERSONELİNİN SORUMLULUĞU İLİŞKİN 2016/15 SAYILI GENELGE