EGE ÜNİVERSITESI İKTISADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ GENÇ AKADEMİSYENLERİ TEŞVİK (GAT) ÖDÜL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI