4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNUNA GÖRE EL KONULARAK MÜLKİYETİ KAMUYA GEÇİRİLEN SAİR EŞYALARLA İLGİLİ YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK