2 ŞABAN 1327 TARİHLİ TAHSİLİ EMVAL KANUNUNUN 11 VE 17 NCİ MADDELERİNE MÜZEYYEL FIKARAT HAKKINDAKİ 18 KANUNUSANİ 1331 TARİHLİ KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Osmanlı Mevzuatı
Onay Tarih / Sayı : 31.01.1916 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı :