AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

İŞKOLLARI TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TÜZÜK

Genel Bilgiler:
Türü : Tüzük
Onay Tarih / Sayı : 26.03.2014 - 2014/6162
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 22.05.2014- 29007
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 1
837376
Tüzük
İŞKOLLARI TÜZÜĞÜ Resmi Gazete: 06.12.1983 - 18243