İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINDA SINAV EVRAKLARININ MUHAFAZASI İLE İLGİLİ ESASLAR

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 2.05.2017 - 2017/16-03
Resmi Gazete Tarih / Sayı :