ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun Hükmünde Kararname
Onay Tarih / Sayı : 29.06.2011 - 644
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 4.07.2011- 27984 (Mükerrer)
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 74

Tebliğ
YAPI DENETİM KURULUŞLARI İLE LABORATUVARLARIN FAALİYETLERİNİN DENETLENMESİ, İDARİ MÜEYYİDE UYGULANMASI VE İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİL EDİLMESİNİN USÛL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 28.02.2016 - 29638 33 . Md.

Tebliğ
MEKANİK AYIRMA, BİYOKURUTMA VE BİYOMETANİZASYON TESİSLERİ İLE FERMENTE ÜRÜN YÖNETİMİ TEBLİĞİ Resmi Gazete: 10.10.2015 - 29498 9 . Md.

Tebliğ
TS 10970 FORMLAR-YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ Resmi Gazete: 26.04.2016 - 29695 Yok . Md.

Tebliğ
YAPI KOOPERATİFLERİNE AİT BİLGİLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA KAYDINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 17.11.2016 - 29891 12 . Md.

Tebliğ
TS 8737 FORMLAR-YAPI RUHSATI STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ Resmi Gazete: 27.05.2017 - 30078 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 03.07.2017 - 30113 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİNİ VE DAĞITIM SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 12.10.2017 - 30208 11 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KAYADAN OYMA YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 18.10.2017 - 30214 2, 33 . Md.

Kurum Yönetmeliği
BİNALARDA SU YALITIMI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.10.2017 - 30223 2, 12 . Md.

Kurum Yönetmeliği
BİNALAR İLE YERLEŞMELER İÇİN YEŞİL SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 23.12.2017 - 30279 2, 12 . Md.

Kurum Yönetmeliği
FLORLU SERA GAZLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 04.01.2018 - 30291 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.12.2017 - 30283 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 20.05.2018 - 30426 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.05.2018 - 30433 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI KAMU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 05.06.2018 - 30442 12, 33 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 08.06.2018 - 30445 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 19.07.2012 - 28358 13/A, Ek 1, Geçici 6 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 03.07.2009 - 27277 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 31.05.2017 - 30082 2, 8 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YAĞMURSUYU TOPLAMA, DEPOLAMA VE DEŞARJ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 23.06.2017 - 30105 11 . Md.