SAĞLIK BAKANLIĞI

SAĞLIK RAPORLARI USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 30.09.2019 - 23642684
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 1
835
Esas ve Usuller
SAĞLIK RAPORLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR